Hållbarhetsredovisning

För att redovisa hållbarhet och för att publicera densamma så finns nu en smart plattform framtagen av företaget PURE ACT som är experter på hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag. Med plattformen blir det tids- och kostnadseffektivt att utföra hållbarhetsarbetet.

När man har gjort sitt hållbarhetsarbete kan man med några enkla steg publicera detta på social medier. När detta skrivs innehåller plattformen 180 konkreta hållbarhetsåtgärder inom 10 hållbarhetssegment. Förutom den sinnrika plattformen erbjuder PURE ACT utbildning om hur hållbarhet kan integreras i affärsverksamheten. För mer information om hållbarhetsarbete PURE ACT.