Hållbarhet

Den nya lagen för som infördes 2017 och som kräver att stora bolag måste upprätta en hållbarhetsrapport som ett tillägg i årsredovisningen har satt fokus hållbarhetstänket till en ny nivå. Innehållet i rapporten skall bl a innehålla hur företaget arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöfrågor och motverkande av korruption.
De företag som ålägges att hållbarhetsrapportera skall uppfylla minst två av kriterierna, omsättning över 350 miljoner, balansomslutning över 175 miljoner eller över 250 st anställda.

Många medelstora och små företag som hamnar utanför den tvingande lagen har insett att en presentation av företagets hållbarhetsarbete ger en konkurrensfördel då många konsumenter är medvetna om vikten av hållbarhet.
Vi kommer att i nästa artikel redogöra för hur mindre företag kan jobba med hållbarhetsarbetet på ett enkelt sätt.