Digitalisering

Idag har väl ingen undgått att digitalisering är på tapeten i många olika sammanhang inte minst inom bokföring och redovisning. Digitalisering är inget nytt utan har förekommit sedan man först kunde omvandla något analogt till digital form. När vi använder uttrycket digitalisering så menar vi oftast ökad användning av internet och datorer.

Många är det som målar  upp framtiden som helt digitaliserad och med stöd av AI (artificiellt intelligens)kommer allt att automatiseras. Det är nog en lång och snårig väg innan vi är där. Människan anpassning till ny teknik är nog den faktor som gör att utvecklingen går i den takt den går. Men vi har mycket på att vinna att ta till oss nya innovationer och driva utvecklingen framåt

Digital redovisning

Digitalisering och bokföring

Det var ett tag sedan den löpande bokföringen skedde med hjälp av grundbok i pappersformat. Idag hör det nog till undantagen att använda denna analoga metod m a o digitaliseringen började för många företag med användandet av datorer för att registrera affärshändelser. Sedan har det utvecklats till lagring av data i molnet och effektiva program för hantering av olika delar av redovisningen såsom lönehantering bokslut m m.

För mindre företagare som själva sköter vissa delar av de enklaste ekonomiska göromålen har det blivit populärt att använda ett digitalt verktyg i form av en app i telefonen eller datorns webbläsaren.

Applikation för digitalisering

Det finns flera företag som erbjuder  appar med i stort sett samma funktioner. Vi har valt att använda BL infos app ”Digitala Företaget”. Appens grundfunktion är att underlätta för företagare att ge bokföringsunderlag till den byrå som sköter bokföringen.
De funktioner som appen kan hantera är fakturor, tidsregistrering, körjournaler, utlägg mm.

Appen har också en funktion som kallas för ”Ekonomiöversikten” som presenterar företagets ekonomin och dess utveckling. Presentationen har ett bra gränssnitt och är lättöverskådlig med diagram och grafer. I ekonomiöversikten kan man ta del av olika skatterapporter samt nyckeltalsrapporter som visar kassalikviditet, soliditet, och vinstmarginal.

Förutom ovannämnda funktioner kan företaget kommunicera direkt med bokföringsansvarig i appen. För mer information digitaliserad redovisning.

Alla småföretagare inte är bekväma med användandet av digitaliserade funktioner och föredrar traditionella sätt att leverera underlag för bokföringen. Men med rätt användning och ett mått av disciplin är applikationen ett mycket bra verktyg.